logo 2

Rodológia III.

Náš život sa raz za čas ocitne v situácií, kedy sme vystavení udalostiam, ktoré si nevyhnutne žiadajú zmenu našich starých vzorcov správania. A častokrát sa nám tieto veci dejú aj našim pričinením. Akoby sme z nášho podvedomia dostali impulz, ktorý nás núti konať inak, ako sme zvyknutí. Môže to byť náhly sklon k závislostiam, akútna potreba zmeny povolania, partnera alebo aj zmena šatníka. Nedokážem Vám prezradiť univerzálny kľúč, ktorý vyrieši čo stojí za takýmito náhlymi životnými zmenami – nie som psychológ. Avšak na niektoré otázky nám môže odpovedať rodológia, konkrétne spoznanie vašich pokrvných pút, napríklad pomocou zostavenia tzv. genogramu vášho rodu. 

Genogram nám slúži na grafické usporiadanie jednotlivých rodinných väzieb, ktoré sú obohatené o rôzne životné udalosti zo života našich predkov. Podobá sa klasickému rodokmeňu, avšak pri menách členov rodu sú špeciálne značky a piktogramy ktoré nesú rôzny význam. Pri dôkladnej analýze sa často vyskytuje podozrivo sa objavujúce udalosti, ktoré sa našim predkov dejú približne v rovnakom období života. Odborníci z radov rodológie sa sústredia práve na takéto javy a skúmajú, čo môže stáť za vznikom takéhoto rodového vzorca a či môžu mať zásadný vplyv aj na priebeh nášho života. 

 

Príklad hotového genogramu

Ak ste sa dostali k tomuto článku, je viac než pravdepodobné, že vás téma rodinných pút zaujala a určite by ste radi objavili aj niečo o svojom vlastnom rode. Spoločnosť Príbeh rodu sa nešpecializuje len na zhotovovanie rodokmeňov ale dokážeme vám poradiť aj v oblasti spracovávanie genogramu. Ak rozmýšľate že by ste si takýto genogram zhotovili tak tieto otázky vám pomôžu pri jeho tvorbe

rodológia v praxi

(Odpovede na tieto otázky vám pomôžu zozbierať najkomplexnejšie informácie o vašom rode a pochopiť podstatu niektorých problémov v rode a cestu k ich napraveniu):

 1. Forma rodinného zväzku vašich rodičov (svadobný, civilný, družobný?)
 2. Je to jediný rodinný zväzok vašich rodičov ? Ak nie koľký v poradí ?
 3. Koľko rokov trvajú rodinné zväzky u vašich rodičov a vo vašom rode? Rekordmani rodu v rodinnom zväzku (počet rokov)?
 4. V akom veku sa uzatvárali rodinné zväzky? (Vaši rodičia, ženy v rode, muži v rode)
 5. V akom veku sa vašim rodičom narodilo prvé dieťa? (vek matky, vek otca, druhé dieťa, ďalšie deti…)
 6. Počet detí vo vašej rodine ? (u vašich rodičov, súrodenci otca, súrodenci matky, maximálny počet detí v rodine)
 7. Vzájomný pomer synov a dcér vo vašej rodine?
 8. Výskyt dvojčiat v rodine (počet)?
 9. Národnosť vášho otca a matky ?
 10. Aké sú dedičné choroby vo vašej rodine? (u mužov, u žien, ), V akom veku s prejavili ?
 11. Sú vo vašom rode sirotské deti ? V dôsledku čoho osireli ?
 12. Výchovou detí sa zaoberajú hlavne rodičia, babky alebo dedkovia ?
 13. Kto má autoritu v rodine? Vo vašom rode?
 14. Výskyt zlozvykov v rodine? V rode? (alkoholizmus, fajčenie, workoholizmus, gamblerstvo, iné – sú viac náchylní muži alebo ženy vo vašom rode?)
 15. Zmeny miesta bydliska ? (dôvody)
 16. Koľko z rodín vášho rodu môžete nazvať šťastnými ?
 17. Aké druhy záujmov prevládaju vo vašom rode ? (Talenty, rodové úspechy, tradície a zvyky)

Do zhotovenia vášho genogramu určite prizvite aj ostatných členov vášho rodu, aby ste získali čo najobjektívnejšie informácie. Toto je prvý krok k čerpaniu sily vášho rodu.

Čítať predošlý článok Rodológia II. alebo prvý článok o rodológii I.

Zdroj : V. Sineľnikov, V.Dokučajev, L.Dokučajevová – Rodológia – Odkazy predkov, ISBN:978-80-8100-357-8

Autor článku : Ján Čigáš

 

 

súvisiace príspevky

Rodológia II.

V minulom článku som sa pokúsil ozrejmiť termín rodológia. Krátky experiment, ktorý bol zameraný na emočnú skúsenosť žiakov strednej školy slúžil

Čítať viac

Novohradská župa

O diele A Magyarország vármegyéi és városai – tak sa nazýva dielo v pôvodom maďarskom jazyku, ktoré bolo písané v rokoch 1896 –

Čítať viac
Návrat hore