logo 2

Rodológia I.

POZNÁTE POJEM RODOLÓGIA?

Termín rodológia môže mať hneď niekoľko významov. Ak chceme získať najpresnejšiu definíciu, musíme sa obrátiť na objaviteľov základnej filozofie rodológie. Manželský pár – Valerij Vasiljevič a Larisa Nikolajevna Dokučajevovci, ktorí samotný termín rodológia zaviedli ho definujú ako : „vedeckú oblasť, ktorej predmetom je skúmanie zákonitostí rodu.“ Z dávnej minulosti sa nám zachoval obraz rodového stromu, ktorý stelesňuje jednotu spojenia troch časov: minulosti, súčasnosti a budúcnosti. V otcovi viď koreň, v synovi vetvu a v duchu plod. 

Prečo je kontakt s vlastnými príbuznými dôležitý? Sme ako vetvičky jedného stromu, zasychanie jednej spôsobí zánik celého rodového stromu. Raz sa jeden učiteľ na strednej škole pokúsil svojím žiakom ukázať, čo znamená sila rodu a akú úlohu zohráva v našom podvedomí. Prikázal im, aby vytvorili dvojice chlapec-dievča a chytili sa v dvojiciach za ruky. Dokopy ich vytvorili 7. Prvá dvojica sa postavila tvárou k oknu. Druhá dvojica sa postavila tiež tvárou k oknu za chlapca a chytila ho za rameno. Tretia dvojica to spravila rovnako, avšak chytila za rameno dievča.

Výsledok experimentu

Takáto geometrická zostava sa obohatila o ďalšie dvojice, ktoré vytvorili tretí rad a chytili dvojice pred nimi. V tomto rozostavení pripomínali žiaci akýsi trojuholník bez vrcholu. Aby bol tvar dokonalý poslal učiteľ na koniec vrcholu žiaka bez dvojice – nazveme ho Juraj. Vytvoril sa trojuholník, pyramída – symbol dokonalosti. V triede sa takto vytvoril pomyselný Jurajov štvorgeneračný rod. Učiteľov ďalší pokyn znel, aby sa každý z rodu pokúsil premiestniť inde, avšak z s podmienkou aby nenarušil rodový trojuholník. Žiaci rýchlo zistili, že  bez súhlasu ostatných členov rodu nebolo možné spraviť ani krok. Aby bol tento pokus ešte zaujímavejší, prikázal učiteľ zvyšným žiakom, ktorí boli v triede, aby sa potulovali pomedzi členov rodu a chaoticky ich objímali, čím sa ich pohyb ešte viac znemožnil.

Po tom, čo si žiaci sadli naspäť do lavíc sa ich učiteľ opýtal na ich pocity. Žiakom sa veľmi zapáčila predstava, že sú si príbuzní a pocítili pocit bezpečia a ochrany. Na druhej strane sa sťažovali na nedostatok slobody. Zaujímavosťou bolo, že zatiaľ čo otcova strana dôkladne poslúchla učiteľov príkaz a neprestala držať ramená potomkov, tá matkina sa dohodla, že sa párkrát presunú spoločne zo strany na stranu, a po tejto dohode pocit stiesnenia sčasti opadol. Nakoniec sa však všetci zhodli, že najnepritmenejším zážitkom bolo to, keď ich odrazu začali obmedzovať zvyšný žiaci keď ich objímali a držali za nohy. Žiaci nemali jasno čo majú tieto „okovy“ znamenať. Trúfate si uhádnuť, čo by to mohlo byť ?  Viac sa dočítate v ďalšom článku.

Pokračovať na článok Rodológia II.

Odkaz na kúpu knihy : https://www.martinus.sk/?uItem=218232

Zdroj : V. Sineľnikov, V.Dokučajev, L.Dokučajevová – Rodológia – Odkazy predkov,

ISBN:978-80-8100-357-8

súvisiace príspevky

Hontianska župa

O diele A Magyarország vármegyéi és városai – tak sa nazýva dielo v pôvodom maďarskom jazyku, ktoré bolo písané v rokoch 1896 –

Čítať viac
nitra história regiónu nitrianska župa

Nitrianska župa

O diele A Magyarország vármegyéi és városai – tak sa nazýva dielo v pôvodom maďarskom jazyku, ktoré bolo písané v rokoch 1896 –

Čítať viac
Návrat hore