logo 2

Výskum rodokmeňa zadarmo? 7 dôvodov prečo nechať výskum rodokmeňa na profesionála

Výskum rodokmeňa zadarmo je v dnešnej dobe veľmi populárnou frázou. Je pochopiteľné že sa ľudia snažia ušetriť a nechcú platiť obrovské sumy za spracovanie údajov o živote ich predkov. Spracovanie rodokmeňa na vlastnú päsť je vzhľadom na finančnú situáciu mnohých Slovákov jediné riešenie. Ja som s týmto koníčkom začal už v skorej puberte. No keďže som ako žiak nemal žiadne financie na takéto služby tiež som sa vydal na cestu hľadanie predkov sám. O mojich začiatkoch s tvorbou rodokmeňov som napísal predošlý blog.

Každý z nás sa v istom bode svojho života zamyslí nad otázkou, odkiaľ pochádzajú jeho predkovia. Niekomu táto otázka vŕta hlavou už v mladosti. Niekomu v momente keď sa počas sviatku všetkých svätých pozerá na náhrobný kameň pod ktorým leží niekto z jeho príbuzných. A niekto sa vydá na túto krásnu cestu až v dôchodku, kedy má na túto činnosť dostatok času. 

Pri výskume môjho rodokmeňa som sa niekoľkokrát stretol s javmi, ktoré ma prinútili napísať tento článok. Mojím cieľom je zoznámiť vás o niektorých prekážkach, s ktorými sa s určitosťou výskume rodokmeňa stretnete. S niektorými musíte počítať, ak sa rozhodnete pre výskum rodokmeňa zadarmo a z vlastných zdrojov. 

1.) Ušetríte čas

Profesionálne bádanie po predkoch je časovo aj odborne náročný proces. Mnoho dôležitých informáciíje v matričných knihách alebo iných zdrojoch. No pokiaľ neviete kde a ako hľadať tieto údaje, musíte stráviť hodiny namáhavého hľadania ktoré si odnesú hlavne vaše oči. Pamätám sa, ako som prvýkrát navštívil bádateľňu v Košickom archíve. Po 2 a pol hodinách prezerania si filmových kotúčov s matrikami som si odniesol 2 informácie (meno a dátum úmrtia jedného z mojich predkov). A vlastne ani to nebolo zadarmo, keďže som tomu investoval celé dopoludnie, naftu a aj kolok takže ani to nemožno nazvať výskum rodokmeňa zadarmo. Dnes už používam kvalitný systém hľadania údajov, ktorý mi zabezpečí efektívne využitie času a energie a ktorý som roky zdokonaľoval.

2.) Nemusíte ovládať jazyk ani písmo starých dokumentov

Staré dokumenty a zdroje informácií o minulosti našich predkov nie sú v slovenčine ale rukou písanými textami v rôznych jazykoch. Na Slovensku ide najčastejšie o maďarčinu, latinčinu, nemčinu, v lepších prípadoch biblickú češtinu. Aj staré písmo, najmä ak nejde o bežnú čitateľnú latinku, ale napríklad o švabach, kurent alebo cyriliku komplikuje bádateľovi výskum.

Obrázok : Zápisy v gréckokatolíckej matrike obce Belža

3.) Vyvarujete sa chybám

V genealógii sú najväčšou katastrofou nesprávne určení predkovia. Každý, dokonca aj profesionálny genealóg sa raz dostane do slepej uličky. Napríklad ak nedokáže dostatočne preveriť totožnosť predka hľadaného a predka objaveného. V profesionálnej genealógii v tomto bode výskum rodokmeňa ukončujem, aj keď probant sa môže rozhodnúť “zariskovať” a pokračovať v hľadaní. V mojej praxi, ak je to možné, každý nájdený údaj podporím uverejnením zdroja a tým ručím za ich pravosť. Matriky, aj k nim patriace indexy, sú dielom človeka a preto musíte počítať s ich nedokonalosťou. Preto pamätajte, že bez odbornej kritickosti sa s istotou dostanete do priepasti.

4.) Grafické spracovanie rodokmeňa

Kvalitne spracovaný rodokmeň s dostatočným množstvom údajov je priam ako stvorený na spracovanie do grafickej formy, napríklad do tvaru rodostromu. Ide o veľmi originálny a estetický prvok, ktorý zaujme azda každého hosťa vašej domácnosti. Maľovanie rodostromu alebo jeho grafické spracovanie softvérom na počítači sa stalo neoddeliteľnou súčasťou genealogickej praxe. Grafické služby sú v dnešnej dobe veľmi drahé. V rámci spoločnosti Príbeh rodu robí grafickú prácu moja manželka, ktorá ju vie spraviť veľmi kvalitne a zároveň výhodne.

Obrázok : Návrh rodostromu (formát rodový pôvod)

5.) Nedokonalosť matrík

Keďže väčšinu údajov o predkoch získavame práve z matričných kníh, rozhodol som sa venovať celý bod práve im. Matričné knihy poznáme 3 – kniha narodení, kniha sobášov a kniha úmrtí. Teoreticky by sme k nim mohli zaradiť aj knihy konvertovaných, birmovaných aj finančné záznamy jednotlivých farností, ktoré nám tiež občas poslúžia na overovanie si informácií. Skúsený genealóg musí poznať zložitý systém matrík, aby vedel, kde má hľadať konkrétny údaj. Musí tiež poznať a orientovať sa v historických názvoch dedín a regiónov. Indexovanie a online matriky sa tiež nezaobišli bez mnohých chýb rozdeľovania dedín do farností. Aj preto sa výskum rodokmeňa zadarmo nemusí vyplatiť.

6.) Používanie alternatívnych zdrojov

Základné matričné knihy nám pri výskume poskytnú tie najdôležitejšie údaje o predkoch. Ide o údaje ako napríklad ich meno dátum narodenia, sobáša, úmrtia, v kvalitnejších matrikách aj príčinu úmrtia či číslo domu v ktorom žili predkovia a aj ich povolanie. Ale čo ak by sme chceli našich predkov spoznať lepšie? Na to nám slúži alternatívne zdroje ako sú napríklad:

  • Staré mapy z ktorých spoznáme podobu dediny alebo mesta v čase keď tu naši predkovia žili. Z katastrálnych máp vieme zistiť kde presne sa nachádzala ich usadlosť a ako vyzerala.
  • Urbáre, teda knihy, v ktorých sú spísané mená daňovníkov a ich daňové povinnosti voči šľachte. Ide o veľmi kvalitný zdroj informácií o majetkoch jednotlivých poddaných.
  • Sčítanie obyvateľstva, zdroj, pomocou ktorého nahliadneme priamo do chalupy našich predkov. Vieme z nich vyčítať kto v rodine žil, aké mal vierovyznanie, ako vyzerala chalupa v ktorej žili a dokonca aj to či boli tí ľudia gramotní a aké mali fyzické anomálie. Žiaľ sčítania obyvateľstva, najmä z rokov 1857 a 1869 sú zachované veľmi nedostatočne.
  • Novinové články, mimoriadne cenný zdroj informácii, z ktorého sa dajú získať veľmi zaujímavé príbehy o predkoch. Ja som tak zistil, že môjmu pra-pra dedovi nenávistný sused podpálil maštaľ a vzhľadom na veľké suchá si s požiarom nevedeli hasiči poradiť a tak začali horieť aj okolité domy.
  • Iné historické dokumenty, napríklad osobné listy alebo cirkevné listiny či prosbopisy, ide o veľmi vzácny prípad, vzhľadom na nízku gramotnosť minulých období ale ak by sa našiel v rodokmeni niekto vyššie postavený, ktorý vedel čítať a písať, tak by sa možno našli nejaké zachované dopisy. Môj priamy predok v roku 1715 žiada zemepána o premeranie výmery jeho viníc vzhľadom na výšku dane ktorá mu bola vyrubená. Nechýbal ani ručný podpis môjho predka čo je vzácnym klenotom môjho rodokmeňa.

Ďalšie zdroje výskumu

  • Cintoríny – miesta, kde sa končia zaujímavé príbehy všetkých ľudí. Tiež možný zdroj údajov, napríklad konkrétnych dátumov alebo rokov narodenia či úmrtia.
  • Kultúrne zvyklosti – pre priblíženie každodenného života je nevyhnutné poznať aj kultúrne zvyklosti jednotlivých krajov, odkiaľ predkovia pochádzali. Zvyky a tradície tvorili každodennú súčasť našich životov a aj tieto prvky nám rozvinú predstavu o živote našich predkov.
  • Vysťahovalecké výkazy – Obsahujú informácie o predkoch, ktorí sa rozhodli vycestovať do USA za prácou.
  • Záznamy padlých vojakov zo svetových vojen

Obrázok : Urbár obce Košťany z polovice 18.stor.

Obrázok : vysťahovalecký výkaz do USA a novinový článok

7.) Odborné vysvetlenie pojmov a poradenstvo

Genealogická prax je plná odborných pojmov a údajov, ktoré sú dnešnému človeku úplne neznáme. Tie buď nahradil iné a modernejšie výrazy alebo sa takéto termíny v dnešnej spoločnosti už nepoužívajú vôbec. V genealogických zdrojoch môže takto laik ľahko prehliadnuť pojmy alebo značky, ktoré sú pri bádaní veľmi dôležité. Ak by ste sa rozhodli prenechať bádanie po predkoch zodpovednému genealógovi, ten vám určite všetky neznáme pojmy objasní. Ide hlavne o vysvetlenie povolaní, kultúrne zvyklostí daných regiónov, zákony ktoré ovplyvňovali život ľudí v minulosti, systém predávania mien (najmä pred prijatím patentu ktorý definitívne uzákonil používanie pomenovaní osôb prevzatím priezviska po otcovi), metrické údaje (napríklad pri výmeroch pôdy, viníc a pod.), peňažné meny minulosti v ktorých sa platila daň a mnohé iné.

Obrázok : označenie šľachtického pôvodu (nemes; nobilitas)

Výskum rodokmeňa zadarmo – záver

Ak nie ste vo fáze, kedy nemáte ani cent úspor a máte stovky hodín času na sedenie za počítačom a lúštenie starého písma (a to nie len latinky ale aj starej cyriliky, švabachu a kurentu) a rôznych krkolomných jazykov ako je stará maďarčina a latinčina, nemáte čas na cestovanie po slovenských archívoch a chcete aby váš rodokmeň nebol len suchým zoznamom rôznych mien a dátumov, odporúčam využiť služby profesionálneho genealóga. Tento článok určite nemal ľudí odradiť od bádania po svojich koreňoch. Naopak, slúži ako príprava na reálnu prax. Tá je síce nádherná ale vie to byť aj poriadna drina. Rád pomôžem aj začínajúcim genealógom. Ak medzi nich patríte a neviete si s niečím poradiť, kontaktujte ma na info@pribehrodu.sk

Ak vás zaujímajú moje začiatky s tvorbou rodokmeňov prečítajte si tento článok.

Mimochodom na kvalitné spracovanie údajov o predkoch odporúčam využiť family tree builder od firmy www.myheritage.sk

súvisiace príspevky

Návrat hore