logo 2

Moje začiatky s tvorbou rodokmeňov

Pamäť mojich starých rodičov

Moderná digitálna doba priniesla skvelú príležitosť dohľadať si rôzne informácie pohodlne cez internet len jednoduchým zadaním kľúčového slova do vyhľadávača. Ak vás zaujíma odkiaľ pochádza váš rod, alebo vás zaujíma pôvod priezviska ktorého ste hrdým nositeľom alebo výskum rodokmeňa všeobecne tak ste určite zisťovali aké máte možnosti ako sa dozvedieť niečo o svojom rode, ideálne zadarmo. V tomto bode som sa nachádzal aj ja keď som sa pred pár rokmi vydal na touto cestou spoznávania svojej rodiny. Mám to šťastie, že moji starí rodičia (okrem môjho deda z otcovej strany) ešte stále žijú. A tak som sa vybral k nim zo zošitom a perom.

Spoločne sme spísali si údaje o ich starých rodičoch, ktorých ešte poznali. Zo získaných údajov som si vykreslil prehľadný rodostrom, kde som ceruzou dopísal aj pikošky ktoré mi starí rodičia o ich predkoch prezradili. Ako v každom rode, ani v mojom nesmel chýbať príbeh ako nám v žilách koluje modrá krv. Potom nasledoval telefonát mojej babke z otcovej strany. Keď som prišiel domov, chcel som si tieto údaje spísať aj do online rodokmeňu. Približne po dvoch hodinách som mal vytvorený svoj prvý rodokmeň. Rozhodol som sa, že rodokmeň obohatím aj o fotografie z domáceho archívu. Najbližších pár mesiacov som sa môjmu rodokmeňu nevenoval, pretože som nevedel aké možnosti mám pre rozširovanie môjho rodostromu.

Zhoda predkov v inom rodokmeni

Keď som raz otvoril email, prišla mi správa zo stránky MyHeritage, kde som mal zverejnený môj rodokmeň. V správe stálo : Máte zhodu predkov z iného rodokmeňa. Plný zvedavosti som klikol na tento odkaz a zobrazila sa mi vetva môjho pradeda vedľa inej vetvy kde bolo tiež meno môjho pradeda aj s údajmi, ktoré napovedali, že skutočne ide o toho istého človeka. Ale pri tej druhej vetve boli aj jeho súrodenci a dokonca rodičia aj starí rodičia. Nevedel som, kto vytvoril ten druhý rodokmeň, pretože som si nekúpil predplatné na tejto stránke.

Keď som išiel až na samý vrchol rodostromu dostal som sa až k môjmu priamemu predkovi ktorý sa narodil v roku 1828. Bol kováčom v jednej malej dedinke na Zemplíne. Ako sa hovorí s jedlom rastie chuť a ja som dychtivo hľadal možnosti ako nájsť zhodu aj v iných líniách. Skúšal som meniť mená svojich predkov a skúmal som zhodu s ich súrodencami. Tiež som ich mená skúšal napísať v iných jazykoch ako je maďarčina či nemčina. Všetko pokusy skončili neúspechom. Ale bol som vďačný za to, že som sa mohol zoznámiť s mojím predkom z prvej polovice 19. storočia.

Výskum rodokmeňa a online matriky

Druhá vlna môjho genealogického bádania prišla, keď som náhodne objavil stránku na internete, kde mormóni pomerne rozsiahlo naskenovali matričné knihy. V tom čase som bol chorý a trápili ma bolesti. Keď som však zistil, že tieto matriky sú prístupné zadarmo a môžem priamo nahliadnuť do ich starých stránok a čítať zápisy v nej, bolesť ma celkom prešla. Spočiatku som nevedel ako sa mám na tejto stránke orientovať a ako si potrebné údaje vyhľadať. Ale formou pokus-omyl som sa dopátral k prvým zápisom o mojich predkoch. Výskum rodokmeňa tak pre mňa nadobudol nový zmysel.

A tak začala moja dlhá cesta zoznamovania sa zo starou maďarčinou a latinčinou aj zo starým miestopisom. Spočiatku som sa zameriaval hlavne na rodnú matriku a neskôr aj na sobášnu a úmrtnú. Ihneď ma konfontovala krutá realita tej doby, kedy na jeden dvojstránke úmrtnej matriky z drvivej väčšiny pozostávala zo zápisov o úmrtí malých dojčiat a detí. Len zriedkakedy sa v minulosti niekto dožil viac ako 60 rokov. Aj to je dôkaz o tom, že sme podedili gény len od tých najsilnejších ľudí, ktorí tieto hrozné časy vojen, hladu a chudoby prežili a dokázali vychovať našich dedkov a babky.

Dokončenie rodokmeňa a prvý erb

Od tej doby až dodnes ubehlo už niekoľko rokov. Za ten čas som dokázal svoj rodokmeň rozšíriť o stovky osôb (dnes to je 441 a to len priamych predkov) ale stále viem pokračovať a dohľadávať ďalších a ďalších predkov. Okrem zostavenia môjho rodokmeňa som vytvoril aj rozrod môjho rodu a pár ďalších rodokmeňov mojim známym, ktorých táto téma zaujíma. Okúsil som si bádanie aj v zahraničných matrikách a osvojil som si využívanie aj mnohých iných zdrojov. Medzi ne patria napríkald urbáre, sčítania obyvateľstva, mapy, registre, novinové články, fotografie a pod.

Keď som nazhromáždil dostatočné množstvo podkladov, rozhodol som sa, že sformulujem a zúročím svoje poznatky do rodovej kroniky. Medzičasom som sa začal vzdelávať aj v oblasti slovenskej heraldiky. Prečítal som niekoľko kníh od uznávaných autorov a v praxi som si osvojil cit pre vytváranie rodového erbu zohľadňujúc prísne heraldické pravidlá pre vytváranie erbov. V tomto bode som si povedal, že chcem, aby ma v budúcnosti živila práve táto práca. Mojou víziou bolo sprostredkovanie genealogických služieb tak aby si výskum rodokmeňa mohli dovoliť aj takí ľudia, ktorí nemajú možnosť platiť tisícky eur za výskum iných genealogických spoločností. Mojím cieľom je, aby čo najviac Slovákov spoznalo svoju históriu a tým navrátil hrdosť na svoj národ, kultúru a zvyky.

Ak zvažujete využiť naše služby výskumu rodokmeňa navštívte túto stránku.

„Ak nechcete byť zabudnutý,
hneď ako budete mŕtvy a zhnitý,
tak buď napíšte veci, ktoré stoja za čítanie,
alebo urobte veci, ktoré stoja za zapísanie.“

||Benjamin Franklin||

súvisiace príspevky

Návrat hore