logo 2
logo Príbeh rodu výskum rodokmeňa
Genealogický výskum

druhy rodokmeňov

Rodokmeň môže mať rôzne formy

Rodový vývod

Vývod je najpoužívanejší formát genealogickej práce. Obsahuje všetkých predkov tzv. probanta (Vás alebo inej skúmanej osoby). Pri vytváraní vývodu sa postupuje späť do minulosti po všetkých líniách – mužských aj ženských. Vývod býva najčastejšie zobrazovaný v podobe stromu, kde sa osoba, o ktorej predkoch sa chceme dozvedieť nachádza v koreňoch stromu a jej predkovia sa postupne rozrastajú do koruny stromu.

Na Slovensku sa dá predpokladať, že pri výskume sa dostaneme zhruba do 18. storočia. To však platí len v prípade, že boli na farnostiach, kde žili vaši predkovia starostlivo vedené matričné knihy. A samozrejme, že tieto knihy prežili bez veľkej ujmy až do dnes.

Vývod podľa generácií:


• Štyri generácie – vývod z osem predkov
• Päť generácií – vývod z 16 predkov
• Šesť generácií – vývod z 32 predkov
• Sedem generácií – vývod z 64 predkov
• Osem generácií – vývod z 128 predkov

Rodový rozrod

Rozrod je najkompllikovanejšiou formou genealogickej práce. Obsahuje potomkov tzv. probanta (skúmanej osoby alebo manželského páru) Rozrod teda obsahuje všetky osoby, ktoré majú spoločného predka. Existujú dva spôsoby tvorby rozrodu. Prvým je sledovanie jedného priezviska. Strom v takomto prípade zahŕňa len potomkov synov alebo nemanželských potomkov dcér. Druhou variantou je sledovanie potomkov synov a dcér bez ohľadu na ich priezvisko.

Rozrod poskytuje komplexný prehľad o genealogických väzbách v rámci rodu. Jeho zpracovanie je časovo veľmi náročné, v priebehu pár generácií totiž môže zahŕňať tisícky osôb. Často bývá spracovaný v podobe stromu, pričom jeho podoba je obrátená v porovnaní s vývodom. V tomto prípade je pri koreňoch „otec rodu“ a smerom ku korune stromu sa postupne do vetví vyvíjajú jednotlivé rodiny.

Takáto práca je základným zdrojom pre vyhotovenie kroniky rodu.

Rodový pôvod

Rodový pôvod je druhom vývodu, ktorý zachytáva predkov otcovskej línie a tiež ich súrodencov. Podáva teda informácie v akej veľkej rodine daný príslušník rodu vyrastal – koľko mal bratov a sestier.

Ak by klienta zaujímal čisto pôvod priezviska, je možné súrodencov vynechať a hľadať výhradne priamych predkov, čím by sa výrazne znížili náklady a čas výskumu.

Spoznajte príbeh vašich predkov.

Radi vám zhotovíme kľúč k tajomstvu vášho rodu vo forme rodokmeňa za rozumnú cenu.

© Príbeh Rodu 2024

Návrat hore